facebook

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สาระน่ารู้ ของ มันอาลูสาระน่ารู้ ของ มันอาลู

มันอาลูเป็นพืชท้องถิ่นที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในแถบเทือกเขาแอนดิสขอ
งประเทศเปรู เป็นพืชที่ให้ผลเร็ว ถึงแม้จะปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก ๆ ก็ให้ผลผลิตเท่ากับข้าวที่ขึ้นในพื้นที่ที่มากกว่าถึง 2 เท่า ทนสภาพดินฟ้าอากาศได้ทั้งร้อนและหนาว สามารถขึ้นได้ดีบนพื้นที่ในบริเวณเทือกเขาที่สูง 12,000 ฟุต และสถานที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล โปรตีนที่ได้จากอาลูมีคุณภาพดีกว่าโปรตีนที่ได้จากพืชอื่น ๆ เช่น ถั่วลิสง มันฝรั่ง 100 กรัม ให้พลังงาน 85 แคลอรี และ 99.9% ของผลผลิตไม่มีไขมัน นอกจากนี้ยังมีธาตุแคลเซียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก ไอโอดีน แมกนีเซียม กรดโฟลิก และวิตามิน ซี, บี-1 และบี-2 ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน