facebook

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กระเทียมโทน ดองสามรส


กระเทียมยังเป็นสมุนไพรแก้ไขบรรเทาปัญหาสุขภาของชาวบ้านมาโดยตลอด หมอพื้นบ้านไทยใช้กระเทียมสดรักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน โรคบิด ป่วง แก้ไอ และกระจายโลหิต กระทั่งเป็นที่สรุปได้ว่า กระเทียมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณเด่น 2 ประการ คือ ใช้ทารักษาโรคผิวหนัง และรับประทานแก้โรคความดันโลหิตสูง
การศึกษาทดลองคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาในระยะหลัง พบว่า กระเทียมมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคได้อีกหลายอย่าง แต่การนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้ผลอย่างจริงจังยังจะต้องมีการศึกษาผลทางคลินิก วิทยาให้ถ่องแท้เสียก่อน
เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

             กระเทียมโทนดองบ้านป่าไผ่ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านรสชาดอร่อย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ได้รับการับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกระเทียมที่ผ่านกระบวนการการดองโดยวิธีธรรมชาติ ไม่ใส่สารเจือปนใดๆ ปราศจากสารพิษตกค้าง ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่ากระเทียมโทนดองป่าไผ่สะอาดและปลอดภัย เหมาะสำหรับทุกคนที่จะนำไปรับประทาน และเลือกซื้อหาไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

วัตถุดิบและส่วนประกอบ
                กระเทียมโทน 1,000 กก./ปี กระเทียมโทนใช้ระยะเวลาในการหมัก 2 เดือน ส่วนผสม : กระเทียมโทนดอง 1 ไห
1. กระเทียมโทนสด 12 กิโลกรัม
2. น้ำต้มสุก 1 กิโลกรัม
3. เกลือ 1 กิโลกรัม
4. น้ำตาล 3 กิโลกรัม
5. น้ำส้มสายชู 100 กรัม
ขั้นตอนการผลิต

1. จัดซื้อกระเทียมโทนที่มีคุณภาพดี
2. นำกระเทียมโทนมาทำความสะอาดคัดขนาดให้ได้มาตรฐาน
3. นำมาบรรจุลงไหใส่น้ำเกลือลงไป ปิดฝา
4. แช่ในตู้แช่ประมาณ 30 วัน
5. นำกระเทียมโทนออกจากไห ล้างให้สะอาด
6. เอาออกมาพักให้สะเด็ดน้ำแล้วบรรจุใส่ขวด
7. น้ำส้มสายชู+น้ำตาล
8. ปิดฝาขวดให้สนิทแล้วนำไป
9. ติดฉลากพร้อมขาย
 เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

          ใช้กระเทียมสดคุณภาพดี ไม่งอก การผลิตที่สะอาด ได้มาตรฐาน ไม่ใช้สารฟอกสีและสารบอเรกซ์ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อย ไร้สารตกค้าง สะอาด ถูกหลักอนามัย และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีความทันสมัย สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด และมีแรงงานที่มีความชำนาญในการคัดเลือกโดดเด่น โดยเฉพาะจะขึ้นอยู่กับแรงงานที่มีความรู้ความชำนาญในการผลิตซึ่งทำให้ได้ สินค้าที่มีคุณภาพ