facebook

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งกระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง
เอกลักษณ์              
                -มี 3 รส (เปรี้ยว หวาน เค็ม)
                -มีความกรอบ และความฉุนของกระเทียม
                -เก็บได้นาน  โดยไม่ใช้สารกันบูด 
                -เป็นสมุนไพร
                -สะอาดได้รับมาตรฐาน อย.
กระบวนการผลิต
1.นำกระเทียมที่เตรียมไว้  แกะเปลือกล้างทำความสะอาด  จากนั้นนำมาผึ่งลมพอหมาดๆ
2.นำกระเทียมโทนมาแช่ในน้ำปูนใส  เพื่อจะทำให้กระเทียมมีความกรอบ  ล้างน้ำให้สะอาดนำมาผึ่งลมให้แห้งพอหมาดๆ
3.เตรียมน้ำ น้ำตาล เกลือ น้ำส้มสายชู  ตั้งไฟพอเดือด ยกลงกรองให้สะอาด พักไว้ให้เย็น
4.ตรียมภาชนะบรรจุ  นำกระเทียมโทนใส่ภาชนะบรรจุ  นำน้ำสำหรับดองที่เตรียมไว้  เทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้   เทน้ำดองที่เตรียมไว้เทใส่ภาชนะที่ผสมกับน้ำผึ้งและปิดฝาให้สนิท
5.ดองไว้ประมาณ  3  เดือน นำออกมารับประทานได้